El Periódico. Suplement

Estem a les portes de grans canvis i encara no ens en adonem amb prou claredat. Fins ara i durant dècades hem utilitzat la Gran Via a partir de la plaça Cerdà com una autovia per fugir de la gran ciutat i anar a l’aeroport, al Garraf o al Baix Llobregat, en un recorregut inconcret i borrós on la ciutat perd el perfil i els contorns i on la carretera domina els escenaris que abasta la vista. La percepció del Llobregat, que dóna nom a la ciutat i també a la comarca veïna, ha estat sempre imprecisa i normalment poc favorable. La visió de la ciutat perifèrica ha estat durant anys una visió més aviat trista d’un amuntegament de naus entre camps, d’activitats fabrils desordenades, de centres comercials periurbans i deixats anar sense ordre ni concert.

Ara, però, estem apunt d’iniciar un procés de recuperació urbana i de nous paisatges d’una dimensió sense precedents. La generositat dels espais fins ara donava la sensació d’abandonament i marginalitat, vores deixades, trèvols inacabables amb metres i metres sense sentit. Totes les cues i els entrebancs del trànsit es situaran a un nivell per sota del pla de la ciutat i hi conviuran amb noves infraestructures de transport, nous metros i noves estacions de ferrocarril. La gran mobilitat passarà fora de l’abast de la mirada. Al pla, les antigues barreres, la manca de diàleg a banda i banda de la carretera esdevindrà un diàleg creatiu i potent, ple de convivència i solidaritat. La ciutat antiga i la nova ciutat donant-se la mà i explicant-se els nous projectes. Ponts i plaça, lligam sòlid, unió dels espais, soldadura d’un antic teixit torturat, noves arquitectures, fira i cases, hotels i serveis, en una síntesi molt afortunada de definició d’un punt neuràlgic i estratègic la nova plaça d’Europa. Saló modern, plaça i àgora, aglutinador de nous edificis,jardins i places, equipaments i serveis públics. La soldadura dels espais esdevé així el moment culminant d’una operació quirúrgica de gran abast i d’una amplíssima capacitat regeneradora. Un estímul per a la inversió, per a la promoció de noves activitats terciàries, però també l’oportunitat d’aportar nous sòls per a habitatges de promoció pública i protecció oficial deixant constància d’unes polítiques que no negligeixen, sinó que subratllen les polítiques d’igualtat i de cohesió.

I la força del projecte condueix directament a estirar les propostes de regeneració i canvi, de renovació urbana, fins al mateix Llobregat, acostant-lo a la ciutat, acostant-hi els espais intersticials reconvertits en rambles i passeigs, parcs i horts, de geometria sensible fins a tocar l’aigua del riu que amara la ciutat i li ha marcat la frontera i ara li assenyala el camí de la unió.