Diari de Girona

La utilització interessada i esbiaixada d’un informe antic de caràcter tècnic favorable a l’opció nord em va fer sortir amb contundència per deixar clar que la posició del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i del Govern és favorable a l’opció sud. Vaig afegir, però, també més coses que em semblen d’especial rellevància. Vaig dir que s’ha acabat l’hora de les elucubracions i que ha arribat l’hora de les decisions. Que abans de finals d’any s’hauria tret l’estudi informatiu amb dues opcions, assenyalant la sud com opció preferent, i que s’obriria un ampli procés d’informació pública i participació per tal de recollir i estudiar les al•legacions i concretar, d’aquesta manera, l’opció finalment triada. I vaig subratllar que la decisió final depenia d’una comparació, en profunditat, dels punts forts i dels punts febles de cadascuna de les dues opcions i que en funció d’aquest quadre comparatiu es prendria la decisió final amb criteris objectius.

Des d’aquell dia he vist i escoltat molta més visceralitat que arguments, i els pocs arguments que he escoltat, han estat en tots dos sentits, molt més en privat que en públic. Sí que he vist, en canvi, que hi ha molta gent disposada a donar per descomptat que la decisió serà un acte de supèrbia unilateral i unipersonal, sense atendre a raons de ningú. No hi fa res que jo mateix hagi dit que la posició del Director General de Carreteres és favorable a l’opció nord, i que és en el procés de participació on es prendrà la decsió definitiva. Per als professionals del desprestigi, per als desqualificadors sistemàtics, no calen arguments. N’hi ha prou amb fer soroll i no escoltar.

Vull deixar però clar que la variant de La Bisbal es juga en un altre terreny, lluny de les subjectivitats, interessades o no, i lluny de partidismes de qualsevol mena. Lluny de vociferacions i desqualificacions, lluny d’anys i anys de polèmiques estèrils que, de moment, han deixat a la Bisbal sense variant i amb algun problema de mobilitat.

El Govern no té, i jo no tinc, cap prejudici. El Govern sap tot el que s’ha dit, tot el que s’ha fet, tot el que no s’ha dit i tot el que no s’ha fet en els darrers trenta anys. I el Govern sap que ja no hi ha pròrroga possible, que ja no queda marge, que és hora de decidir. I ho farem. Però no ho farem sols, i no ho farem sense criteri i sense arguments.

Personalment conec gent a favor de la nord, alguns de molt propers, i gent a favor de la sud. Conec gent sincerament partidària d’una i de l’altra. Conec gent amb propietats, grans o petites, en una banda i altra. Conec gent amb interessos, grans o petits, al nord i al sud. No només conec gent. Tinc amics directament afectats per la sud i tinc amics directament afectats per la nord. És natural que sigui així. Conec, també, en el terreny de la política i de l’urbanisme persones partidàries d’una o altra. He escoltat arguments a favor de la sud a molts detractors de l’alcalde de Forallac i he escoltat arguments a favor de la nord a molts detractors de l’anterior alcalde de la Bisbal. He percebut més d’una vegada el tema de la variant de la Bisbal com una lluita entre la Bisbal d’una banda, i els municipis que l’envolten de l’altra, com una lluita del nucli urbà més potent contra el disseminat perifèric. Torno a insistir que he trobat per a cada cas, a vegades sinceritat i a vegades demagògia, a vegades arguments i a vegades irracionalitat, a vegades instint democràtic i a vegades instint caciquil, a vegades interès pel país i a vegades interessos privats.

El panorama no és engrescador ni és alentador.

Si, ara per ara, el Govern es decanta per la sud no és per cap dels arguments que he llegit. És, sobretot, per coherència amb la planificació i l’urbanisme: tots els desenvolupaments urbanístics de la Bisbal, des de 1982, s’han fet integrant en el planejament l’opció sud. No és una dada menor, però no és, és clar, una dada definitiva. Encara, en les polémiques de caràcter local i territorial, cal dir que els partidaris de l’opció sud plantegen la necessària centralitat i capitalitat de la Bisbal i que consideren el front de la nord encapçalat pels que voldrien justificar i exonerar del tot el polígon de Forallac, que jo trobo ben fet tot i que en algun moment, també és veritat que ha plantejat dubtes jurídics i sentències judicials.

La decisió final haurà de contemplar arguments de caràcter urbanístic, demogràfic, social, cultural, ambiental, etc. I s’haurà d’arriscar i triar i ho farem. Sabent que l’opció sud té problemes a Corçà, que afecta un medi d’hàbitat dispers però amb moltes cases actives; que podria també afectar visualment una església rural singularíssima; que fa contacte amb el peu de les Gavarres; que s’aproxima a Vacamorta i que té un encaix difícil a Fonteta.

Sabent que l’opció nord travessa una plana agrícola avui intacta i preservada dels creixements urbanístics, que podria afectar una zona inundable, que per a salvar-la caldria un viaducte; que afecta al nucli de Castell d’Empordà; que se situa en l’entorn de la depuradora; que podria afectar visualment i territorialment els clots de sant Julià.

Sabent que l’opció sud connecta amb les carreteres de Cassà i de Calonge i afegeix connectivitat a Fonteta. Sabent que l’opció nord connecta les carreteres de Corçà a Figueres i la de Vulpellac a Canapost. Sabent que l’opció sud envolta la Bisbal i s’encaixa al peu de les Gavarres, establint un límit entre la ciutat i l’espai protegit, que és de traçat complex i costós.
Sabent que l’opció nord és més recta i d’un cost lleugerament inferior.

M’adono clarament que tot el que està en joc té molt poc a veure amb els suposats prejudicis i posicions personals, i que per molt que es digui, és en l’interès del territori, del país, de la mobilitat, de la preservació del medi natural i humà que caldrà acabar prenent una decisió. És l’hora d’escoltar el territori, d’escoltar i d’atendre els arguments, és l’hora de participar en la informació pública, és l’hora de la veritat.

Com vaig dir, en coherència amb el planejament territorial i urbanístic, l’estudi informatiu sortirà assenyalant amb caràcter preferent l’opció sud. Hi estem obligats i no podem treure dues opcions i no assenyalar-ne cap. Però ha de quedar clar a tothom que la informació pública es fa, justament, perquè no hi ha res definitivament decidit i perquè la voluntat del Govern és que les informacions públiques no siguin un mer tràmit amb les coses ja decidides prèviament. És per aquí per on pot esdevenir fructífer el debat públic.

Per si el tema no fos ja prou complex, afegim-hi que en el mon ambientalista hi ha qui pensa que és millor la nord perquè s’allunya de les Gavarres, i hi ha qui pensa que és millor la sud perquè s’hi acosta sense tocar-les i posant-hi límit. Uns creuen que la nord afecta terrenys d’alt valor paisagístic, que es podrien veure sotmesos a la pressió especulativa, i altres pensen el mateix per l’altre costat.

Tenim tema per a dies, però la decisió final s’haurà de prendre sense demora. El Baix Empordà s’hi juga molt i és la veu de la terra el que tots esperem.

PUBLICAT A: http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2801_3_216657__Comarques-variant-Bisbal