Títol: Les possibilitats de la demografia històrica de les comarques gironines. Inventari dels arxius parroquials de la diòcesi

 Autor: Joaquim Nadal i Farreras en col·laboració amb Joan Busquests i Damau.

Editat per:  Institut d’Estudis Gironins – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Lloc i any: Girona, 1975