Títol: L’onze de setembre i el centralisme borbònic

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per:  Editorial Dopesa

Lloc i any: Barcelona, 1977

“D’acord amb l’esperit i el títol de la col·lecció, aquest llibre vol ésser una síntsi de divulgació del segle XVIII català. En aquest sentit, el llibre és deutor de les investigacions que s’han fet sobre Catalunya a aquesta època”.

[de la dedicatòria de l’autor]