Pròleg a Mapa del Principado de Cataluña, de Tomàs López , Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006. Edició facsímil

El mapa de Tomàs López de 1776 és un bon exponent del treball d’aquest geògraf i gravador, al servei de la monarquia i acreditat en les més importants societats i acadèmies de l’època. És un mapa en quatre fulls que recull les aportacions d’Aparici, Darnius i Garma (el primer i el darrer també publicats en aquesta col·lecció), així com el mapa dels Pirineus de Roussel.

Inclou la planta corregimental, i s’inscriu en un conjunt d’aportacions de Tomàs López que, pel que fa a Catalunya s’iniciaren el 1756 amb un mapa inclòs en un atles escolar.

Com en molts altres casos, aquest mapa va tenir una vida llarga i en el segle XIX se’n féu una edició el  1816 dins de l’Atlas Geogràfico de España, i els hereus de López  en feren una edició el 1835, que incorporava ja la recent divisió provincial.

 L’àmplia obra geogràfica de Tomàs López inscriu aquest mapa en una contribució acadèmica i cientìfica més extensa de caràcter generalista i orientada a obres d’abast espanyol erigint-se en un compendi i visió territorial al servei de l’Administració.

 És en aquest sentit que potser podríem considerar aquest mapa com la síntesi de totes les aportacions del XVIII sota la nova administració borbònica i un nou enfocament, ja lluny de la singularitat administrativa de Catalunya, més pensat per a unificar la visió i de conjunt dels territoris.