Presentació de la Memòria 2009 de l’Autoritat del Transport Metropolità. Àrea de Barcelona. Barcelona, ATM, 2010

L’any 2009 representa la meitat del contracte-programa vigent 2009-2010. Un any tot ell ple de fets de gran transcendència per al sistema de transport públic que cobreix l’ATM.

Primer per l’evolució dels estudis duts a terme i, molt singularment, l’edició del Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona que representa un compromís a fons, fruit d’un ampli consens, per fer cada cop més eficient i més sostenible la mobilitat. El Pla, com tota la política de mobilitat del Govern, la consagra com un dret i com una exigència col·lectiva indefugible.

En segon lloc pel creixent desplegament de la política d’infraestructures que assegura un alt nivell d’inversió, un raonable compliment del Pla director d’infraestructures i perquè per aquest camí es diversifica i amplia la xarxa i se’n assegura l’accessibilitat fins a uns nivells sense precedents a tot Europa.

En tercer lloc perquè 2009 culmina el procés de transferència del Servei de Rodalia de Barcelona a la Generalitat de Catalunya i acosta els centres de decisió al territori i facilita una gestió orientada a guanyar el prestigi i l’acceptació del servei, i a avançar en la millora perceptible d’un servei que ha patit un desgast considerable.

Finalment, crec que és imperatiu assenyalar que a finals de 2009 comença el llarg procés que ha de concloure amb la infraestructura més llarga, més automatitzada, més moderna i més espectacular de tot Europa. La posada en servei de les primeres estacions de la Línia 9 del metro a Santa Coloma de Gramenet inicien una revolució silenciosa en el transport públic que contribueix a la seva democratització igualitària acostant-ne l’oferta als barris de l’àrea metropolitana que tradicionalment n’havien quedat al marge.

I per concloure, un any més el sistema gestiona més de 900 milions de viatges any i això representa un cost de 1.222 milions d’euros, amb una aportació del sistema tarifari del 40% del cost dels viatges i una aportació pressupostària de les administracions del 60%.

El compromís del Govern i dels ajuntaments avança en sintonia cap a l’objectiu de la plena integració tarifària el 2012 i cap a la millora constant d’un element essencial de la vida dels ciutadans i ciutadanes que necessiten moure’s cada dia per les seves necessitats més elementals i bàsiques.

Conscients que el camí que ens cal recórrer encara per a una millora creixent és molt gran refermem el nostre compromís i la nostra aposta per aquestes polítiques que han rebut l’aval de la ciutadania i el crèdit dels usuaris.