Presentació a Política de Responsabilitat Social i Empresarial. Tabasa, 2008. Barcelona, Tabasa, 2009

Tabasa vol fer públics els seus compromisos en matèria de responsabilitat social i corporativa. Es tracta de mostrar l’agenda de treball en aquesta matèria i els principals objectius vinculats a implementar millores en la gestió interna de la informació, la comunicació i la participació dels treballadors i de tot el col·lectiu al servei de Tabasa i també de mostrar quin és el capteniment de la companyia en relació amb el seu objectiu social, que fins ara ha sigut la gestió i l’explotació dels túnels de Vallvidrera.

Avui més que mai, Tabasa és una companyia al servei de l’Administració i, sobretot, al servei dels usuaris i usuàries de les infraestructures que explota. Ho fa amb criteris moderns al servei de la mobilitat sostenible i amb voluntat d’anar convertint el peatge en una eina al servei de la mobilitat. Així, els objectius estrictament recaptatoris se situen en un pla secundari, si bé és d’exigir a la companyia un compte de resultats equilibrat i solvent, i en un primer pla totes aquelles qüestions que relacionades amb el mateix túnel i a  l’entorn de Collserola són l’objecte principal de la projecció cap enfora. Un servei eficient d’accés i comunicació entre el Vallès i la ciutat de Barcelona i un eix viari principalíssim del sistema d’accessos i vies metropolitans.

Però, ara, el que és més important és que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut atribuir a Tabasa una funció més àmplia. La transformació des de 2008 en mitjà propi i les diferents modificacions dels estatuts per tal d’ampliar l’objecte social i l’àmbit territorial fan ara de Tabasa una companyia al servei de l’Administració a tot Catalunya. Tabasa ha rebut encàrrecs del Govern per construir i gestionar noves infraestructures ferroviàries i viàries que són peça fonamental de la política d’infraestructures del Govern. Sempre en el terreny de la mobilitat i sempre d’acord amb les Directrius nacionals de mobilitat que estableixen les prioritats i les línies a seguir per fer de l’accessibilitat a la Regió metropolitana una gestió racional i eficient.

Tabasa avui aborda l’ampliació de la seva activitat en el mateix moment que es fa càrrec d’ampliar amb un segon túnel els túnels de Vallvidrera, que van ser el seu objectiu fundacional.

Avui més que mai un ús intel·ligent del peatge, pensat en un pagament per ús de la infraestructura, pot donar noves pautes de mobilitat si s’incentiva l’alta ocupació dels vehicles i si es bonifica la freqüència i l’ús generat per la mobilitat obligada.

En el moment de donar a conèixer per primera vegada les línies de treball de la companyia en matèria de responsabilitat social i empresarial, crec que és bo de situar l’empresa davant un balanç positiu de la seva història i un repte engrescador i més ambiciós de cara al seu futur.