Presentació Política de Responsabilitat Social i Empresarial. Túnel del Cadí, 2008. Barcelona, Túnel del Cadí, 2009)

Túnel del Cadí, societat anònima concessionària, fa un pas més en el terreny de la responsabilitat social i empresarial. Fa públics els seus compromisos i els articula en un document extens on es disposen totes les actuacions previstes per tal de culminar un nivell de compromís de l’empresa de portes endins i de portes enfora.

El Consell d’Administració ha cregut que després d’una llarga trajectòria havia arribat ja el moment de fer aquest nou pas i de comprometre activament els recursos de la societat en el terreny de la millora constant del govern corporatiu i de la plena integració de la plantilla en els processos participatius i de responsabilitat social. També en el terreny dels compromisos socials, econòmics i ambientals de la societat amb l’entorn on desenvolupa la seva activitat. Concretament, la relació amb les dues comarques i els municipis més directament vinculats amb el servei és un objectiu que es manté des dels criteris fundacionals i s’orienta a vincular territori i usuaris en els mateixos termes que ho fa el Govern de la Generalitat, que aporta els recursos per tal que els usuaris habituals residents no hagin de pagar el peatge que es merita per l’ús del Túnel. La simbiosi entre la societat, els usuaris i el territori es manifesta de forma constant en la millora de les característiques i de les prestacions que, enguany s’han concretat en la plena posada en funcionament de la galeria de serveis, en el reforç del ferm de l’accés sud i de tot el túnel i en els inicis de la millora dels edificis de serveis i l’àrea corresponent.

Tot plegat amb l’objectiu d’assolir un nivell d’excel·lència i d’exemplaritat que situï l’empresa i el túnel en els paràmetres de major exigència d’Europa, i que ens permeti mostrar sempre amb orgull i satisfacció una infraestructura concebuda, dissenyada i gestionada amb voluntat de permanent superació i de resposta eficient a les exigències de la mobilitat.

La bellesa dels paratges del Berguedà i de la Cerdanya, comunicats pel Túnel, són l’emblema, la marca, el senyal d’identitat d’una companyia que fa dels cims nevats del seu logotip la bandera de la seva activitat i del seu treball.