Presentació dels Comptes anuals i informe de gestió de GISA 2007. Barcelona, DPTOP-GISA, 2008 

L’empresa pública GISA rep la part més important dels enCàrrecs deel Govern de Cataunya en matèria d’obra civil i d’obra d’edificació.

Aquesta Memòria acredita que en el 2007 tenia obra en curs per valor de 9.440 milions d’euros i que va assolir aquest mateix any una producció de 2.244 milions.

Sovint, la dimensió de la tasca duta a terme per aquesta empresa passa desapercebuda, però el repàs de la relació dels encàrrecs rebuts i de les obres fetes situen GISA com una empresa de primer nivell que respon als reptes i els compromisos que li formula el Govern.

El repàs de la documentació produïda per fer el seguiment de la seva cartera d’obres, ens situa davant d’un bagatge d’obres d’enginyeria i d’arquitectura de gran qualitat que hauríem de ponderar, cas a cas, per tal d’atorgar-li el crèdit que es mereix. Els mapes que expliquen la distribució territorial del desplegament de la tasca de GISA són un bon reflex de l’accció i de les prioritats del Govern, i expressen gràficament l’abast i la diversitat d’una acció territorial que posa en joc la capacitat de gestió de tots els professionals que treballen per GISA.

Aquesta és, naturalment, una tasca que es desenvolupa amb la col·laboració de les enginyeries i de les empreses cosntructores que operen en el nostre país i que contracten els seus serveis a GISA en les diverses modalitats de licitacions i de finançament que realitza.

La tasca de GISA s’ha caracteritzat sempre per l’eficàcia en l’execució dels seus encàrrecs amb qualitat, preu i temps adequats.

El repte de mantenir aquestes prestacions amb l’actual volum d’obra, sense precdedents en qualsevol etapa anterior, és la tasca que es realitza en aquests moments amb eficàcia provada i que es presenta en aquesta memòria.

Un repertori fotogràfic i cartogràfic abundant esdevé la millor carta de presentació del curriculum empresarial d’aquesta empresa i de la tasca del Govern del qual depèn.