Presentació a Comptes anuals i informe de gestió de GISA 2008. Barcelona, DPTOP – GISA, 2009  

Aquesta Memòria dóna compte d’una trajectòria eficient i impecable de GISA al serveidel Govern delaGeneralitat. Aquest any haurà significat, segurament, el moment més àlgid de licitació, contractació i execució d’obra pública, i serà el testimoni de la capacitat professional i empresarial dels responsables de l’empresa i de tots els seus treballadors i treballadores.

Només cal acostar-se a les principals xifres per avalar les meves afirmacions. Estem parlant de 9.118M€ relacionats amb una cartera de 3.868 contractes. D’aquestes xifres, 8.535 M€ corresponen a 464 obres en curs.

Si ens situem en el terreny de les licitacions podem explicitar que si l’any 2007 s’havien licitat obres per valor de 2.068.386.000€, el 2008 la xifra total licitada va ascendir a 2.290.014.000€, xifra que pujaria fins als 2.543.560.000€ si parléssim d’adjudicacions dins de l’any 2008.

Però el salt qualitatiu i quantitatiu es fa més evident encara si anem a les xifres de producció i que ens porten a un salt des dels 2.155.356.000€ el2007, aun volum total de producció de 2.853.559.000€ el 2008.

Estem davant d’unes xifres excepcionals, vinculades a un esforç inversor per partdel Govern deCatalunya, sense precedents en tota la història de l’autogovern contemporani.

El repàs en el detall dels llistats de les obres que ha gestionat GISA per encàrrec del Govern ens transmet una imatge d’una rigorositat pressupostàriai d’una eficiència de gestió que tradueix en fets el programa de Govern.

El parc d’infraestructuresi d’equipaments de Catalunya no para d’incrementar-se, de modernitzar-se i de distribuir-se cada cop més equitativament en el territori com ho acrediten tortes les cartografies de l’acció del Govern.

Servei de qualitat per a un país de qualitat, amb ambició i competitivitat al servei de la creació de riquesa i la garantia de la cohesió social.

Aquí hi ha els millors fonaments i les millors eines per tal de plantar cara a la crisi i generar impulsos de reactivació de l’activitat econòmica.

 L’evidència és tan aclaparadora que les lliçons del món ens diuen que no es pot abaixar la guàrdia.