Presentació de la Memòria de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Tortosa, DPTOP-IDECE, 2009

Tinc el convenciment que any darrere any es consolida i s’aferma el paper de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. És una eina transversal, vinculada al Govern de Catalunya, però també molt vinculada al territori i al seu teixit econòmic i social. Aquesta transversalitat està cridada a jugar un paper central de dinamització econòmica i d’exploració de noves oportunitats per a les terres de l’Ebre.

Ara que l’economia mundial, i també la nostra, han sofert una sotragada sense precedents és més evident que mai que l’IDECE ha de poder esdevenir un instrument cabdal per a generar optimisme, entusiasme, engrescament per a aprofitar totes les oportunitats que es dibuixen a l’horitzó.

Els canvis transcendents que es van concretant en el camp de les infraestructures, de les inversions en nous sòls d’activitat econòmica, en el terreny de la diversificació econòmica, de l’especialització turística i cultural, del millor aprofitament dels recursos agrícoles, són vies obertes al progrés material i moral de les terres de l’Ebre.

Estic segur que, ara més que mai, hi ha totes les condicions per a sortir d’una situació de pessimisme ambiental, de victimisme històric. Les coses han canviat prou com per fer que la gent de l’Ebre aixequi el cap i amb orgull i empenta demostri a tot Catalunya,  i primer a ells mateixos, que amb esforç, intel·ligència, tenacitat, convicció, aquestes terres poden competir favorablement amb el desenvolupament d’altres comarques de Catalunya i assolir nivells de creixement i de renda comparables o millors.

No hi ha, doncs, marge ni per al conformisme, ni per a l’abatiment. El potencial mateix del riu, del Delta, del patrimoni natural i cultural esdevenen el capital fundacional de la nova prosperitat.

L’Idece es planteja un programa de treball que vol contribuir a potenciar totes aquestes oportunitats. En el terreny de la revisió del Pla territorial parcial de les terres de l’Ebre com el marc de referència imprescindible i després inserir-hi els diferents programes de treball que se’n desprenen, bé sigui en el terreny de la navegabilitat del riu, del desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre, de la projecció i promoció del territori. En el terreny també de la participació i estímul de tots els agents econòmics i socials a través del Consell Econòmic i Social.

En tots aquests terrenys, l’any 2008 ha vist progressar el treball de l’Institut i la seva incidència i col·laboració amb el món local.

En el moment de presentar la Memòria de 2008 vull reiterar el compromís del Govern amb les terres de l’Ebre, amb els grans eixos del Pla territorial,amb totes les expectatives dibuixades en el terreny de les grans infraestructures, i amb l’increment necessari del pressupost del mateix Institut per servir millor les seves funcions i les necessitats d’aquest territori.

Faig vots perquè 2009 vegi la culminació de molts d’aquests projectes que m’agradaria simbolitzar amb la finalització del projecte de nou subministrament elèctric al polígon Catalunya Sud que ha de servir per dignificar i impulsar el món de l’empresa i garantir-ne la viabilitat de futur, tot superant alguns dèficits històrics acumulats incomprensiblement.

Espero també viure el gran goig de veure comunicats els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja amb un nou pont, símbol del progrés del Delta.