Presentació de la Memòria de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 2009. Tortosa, DPTOP- IDECE, 2010

L’any 2009 podem considerar que haurà estat un any decisiu per als grans projectes del Govern de Catalunya a les Terres de l’Ebre. Començant pel compromís explícit en el que ha de ser el gran centre administratiu de la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. Però cal insistir també en la importància de la política de sòl per a activitats econòmiques simbolitzada principalment en les obres d’urbanització del polígon del Molló, en la continuïtat dels treballs preparatoris del polígon de les Camposines a la Fatarella i els esforços reiterats per deixar el Catalunya Sud en disposició de comercialitzar el seu sòl de forma adequada i competitiva.

En el terreny de les infraestructures, 2009 ha vist culminar del tot les obres de la carretera d’Horta de Sant Joan a Xerta que ha esdevingut un punt d’unió entre les terres veïnes de l’Aragó i el curs de l’Ebre. Així mateix s’ha donat l’empenta decisiva a la nova carretera d’Ulldecona a Vinallop, la connexió de Catalunya amb la xarxa del País Valencià. No cal dir que ara ja sabem que a la tardor de 2010 es donaran la mà els municipis de Sant Jaume i Deltebre unint amb un pont les dues ribes de l’Ebre. Un fet històric que a mesura que avança ha suscitat tota mena d’emocions en els veïns del Delta, conscients d’un abans i un després d’aquesta infraestructura. Ara justament caldrà donar una nova utilitat, més turística, al transbordador del pas de barca i mantenir l’atractiu d’oportunitats lligades a la història i ressuscitades per a la diversificació de l’oferta turística d’aquestes terres.

Hem de dir també que el pas més decisiu del Catàleg del paisatge i de la revisió del Pla territorial parcial ha donat lloc a un diàleg intens i fructífer que ha anat aproximant posicions i dreçant ponts positius que anuncien noves dinàmiques de creixement ordenat i harmònic. No passarà l’estiu de 2010 que no estiguin aprovats aquests dos grans instruments de planificació i de futur de l’Ebre.

L’Idece ha estat al cor, al nucli dur, a la sala de màquines, de tots aquests processos i n’ha estat alhora vehicle i impulsor.

Res, però, no esborrarà les imatges dramàtiques l’estiu de 2009 d’un foc virulent que va arrasar els boscos d’Horta i va segar cinc vides de servidors públics en un acte de generositat i de servei que mai no podrem reconèixer i reivindicar prou.

El futur de l’Ebre anirà sempre més associat als drames familiars d’aquests cinc bombers i tota la llavor del seu sacrifici esdevindrà penyora de futur per unes terres riques d’aigua i desitjoses de prosperitat i progrés.

Aquesta és la línia de l’Institut el 2009 i sempre.

PUBLICADA A: http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/General/Publicacions/Memories/Memoria%20del%20Departament%20de%20PTOP%202009/documents/Memoria%20IDECE%202009.pdf