Presentació Memòria Institut Català del Sol 2006. Barcelona, DPTOP-Incasòl, 2007                                              

L’any 2006 marca el final d’una legislatura que ha servit per preparar el terreny, per orientar les polítiques, per definir les prioritats. El Govern, amb el seu programa legislatiu i amb el seu Pla de Govern, ha deixat clar per on han d’anar les coses. L’Institut ha de ser l’eina principal per a desenvolupar tres tipus de polítiques: la producció de sòl industrial i logístic, la producció de sòl per a habitatge i la rehabilitació urbana. Complementàriament també se li encomana la construcció d’habitatges. Però el Pla de l’habitatge és tan ambiciós que ha de quedar clar que el conjunt del sòl produït i reservat, d’acord amb la legislació urbanística s’ha de situar en el mercat i s’ha d’oferir a tota mena d’operadors; es tracta de donar cabuda als operadors públics (locals i autonòmics), als operadors socials (sindicals, cooperatius, fundacionals…) i als operadors privats.

El Govern també defineix els criteris territorials  i, a través del seu Programa de planejament territorial, orienta els creixements dels sòls per a activitats econòmiques i els sòls per a habitatge cap als pols de creixement  i a favor de la compactació d’aquest creixement. Es tracta de créixer bé, de consumir menys sòl per créixer i de crear una concentració suficient per tal de fer massa crítica i assegurar d’aquesta manera el dret a la mobilitat com una exigència imperiosa de la societat del segle XXI a l’hora de definir les noves pautes de creixement urbanístic.

El programa de sòl que desplega l’Institut Català del Sòl vol  ser una eina al servei d’un model de país, al servei de l’evolució demogràfica i al servei, principalment, de les persones. Ens movem amb paràmetres que combinen el territori i les seves exigències, la demografia i la seva evolució cap a la societat dels vuit milions, i la vida comunitària estructurada al voltant de nuclis definits i amb un pes territorial històric evident i configurat en el present amb gran dosis de futur i  d’oportunitats.

D’aquí també que els programes de rehabilitació que l’Institut desplega en aplicació dels programes de l’1% cultural, del programa de rehabilitació de centres històrics del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dels programes vinculats als programes de rehabilitació dels plans de l’habitatge i els programes de rehabilitació urbana associats a la Llei de barris configurin i completin la cartera de serveis de l’Institut, avui una eina potentíssima al servei de la ciutadania i a disposició de desplegar les polítiques del Govern de Catalunya.

 *Escrit signat conjuntament amb el conseller Baltasar, copresident de l’Incasòl