Presentació Memòria de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 2003. Barcelona, DPTOP-ICC, 2004

L’Institut és un observatori sensible al s moviments del territori i en el territori. A la pell i a les entranyes de la nostra terra. L’activitat de l’Institut és un joc dialèctic entre el que es mou i el que no es mou. D’una banda la visió estàtica de les coses. Captar una imatge, dibuixar-la, reproduir-la. De l’altra copsar i mesurar el dinamisme. El moviment físic i humà. L’alteració de les línies de l’horitzó, els canvis materials dels assentaments i les infraestructures. Però també auscultar  i mesurar els moviments més remots, de fons, percebre que en l’aparent immobilitat de l’espai hi ha corrents imperceptibles que de cop es fan evidents.

És molt seductora la idea d’atrapar amb la imatge i el so tot el que es mou. A la terra i a sota terra.

Només el coneixement acurat i total del medi físic, topogràfic, morfològic i l’activitat humana permet disposar de les bases i de les coordenades adquirides per a intervenir-hi.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya és un laboratori per a l’acció.

En l’any 2003 l’Institut ha anat complint  els seus objectius i els acords del contracte-programa.

I ha mantingut una presència activa i eficaç des de la multiplicitat dels seus productes i de les seves activitats.

Però de cara al futur l’ICC ha de ser punta de llança de la innovació, símbol inequívoc de modernitat i patent de civilització d’un govern que vol, sense asèpsia, la màxima civilitat, ordre, pulcritud i exactitud en les seves bases de dades per a actuar bé i de pressa d’acord amb les expectatives dels ciutadans.