Presentació de la Memòria de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 2007. Barcelona, DPTOP-ICC, 2008 

Aquesta memòria parla per ella mateixa. L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) ha commemorat enguany els vint-i-cinc anys d’existència i així ho acredita la publicació que s’ha editat amb aquest motiu. Aquesta commemoració coincideix amb el pas de l’equador del contracte-programa actualment vigent que defineix els objectius acordats entre el Govern i l’ICC, estableix les aportacions econòmiques de caràcter pressupostari que realitza el Govern a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i concreta i contracta les contrapartides de serveis i realitzacions que l’Institut ha d’oferir a canvi.

Hem insistit ja moltes vegades que la idea bàsica consisteix a mantenir unes altes prestacions, uns treballs de gran qualitat, una recerca acurada i una atenció i vinculació constant amb les més recents innovacions tecnològiques. Tot per garantir que ben aviat Catalunya disposarà de sèries completes de les grans produccions cartogràfiques bàsiques, les actualitzarà cíclicament i en produirà de noves de caràcter sectorial, bé sigui per iniciativa pròpia o per encàrrec de les diferents administracions.

Establert el marc normatiu, legislatiu i reglamentari, acordada la creació de l’Institut Geològic de Catalunya, definits els objectius objecte del contracte-programa, l’Institut Cartogràfic de Catalunya té totes les condicions per assolir una velocitat de creuer, per treballar amb normalitat, per difondre i posar a l’abast la seva producció i per mostrar al món les nostres capacitats per conèixer el nostre territotri, restituir-lo i mostrar-ne les diverses capes que configuren la realitat captada pels vols realitzats, el seu relleu i els seus accidents geogràfics, que esdevenen la informació bàsica dels mapes que produïm.

En les pàgines que segueixen hi trobareu el resum de la tasca d’un any i veureu com discorre, davant els vostres ulls de mirada atenta, una feina acurada, una producció exigent i de qualitat, una resposta eficient a les necessitats de les administracions i del territori.

El bagatge de vint-i-cinc anys és la millor acreditació de la capacitat d’innovació i d’adaptació als canvis i als requeriments tecnològics.

 

En un país petit, poblat, de paisatges diversos, només la qualitat extrema permet de sobreviure i competir amb les grans institucions de referència. Catalunya busca i troba el seu lloc en el món de la cartografia a nivell mundial, i s’emmiralla en els reflexos de la repercussió internacional de la nostra tasca que esdevé, així, la millor carta de presentació a casa nostra. El crèdit guanyat a fora ens atorga el reconeixement, degut a dins i si bé aquesta forma de procedir requereix d’un sobreesforç també és veritat que només la dimensió internacional ens pot atorgar la rellevància, la singularitat i la independència que ens són imprescindibles per crèixer i sobreviure.

 

El mandat del Govern és molt clar. Els nostres instituts han d’asolir un rèdit ampli que els converteixi en referència i exemple. És un deute amb els pioners de la geografia i de la cartografia a Catalunya, és un deure amb les institucions i els ciutadans, és una aposta pel futur nacional de Catalunya.