Presentació a Política de Responsabilitat Social i Empresarial. Túnel del Cadí, 2009 (Barcelona, Túnel del Cadí, 2010)

La trajectòria de Túnel del Cadí avala un compromís social, territorial i empresarial. En el terreny intern convé remarcar la voluntat permanent d’associar les pràctiques corporatives a la transparència, a la participació, al diàleg entre els treballadors i la Direcció. Aquesta orientació ha marcat un camí inequívoc en el terreny de la gestió empresarial per tal d’ajustar el funcionament de la societat als objectius essencials pels quals es va constituir. La gestió i explotació del túnel del Cadí ha estat marcada sempre per la voluntat d’assegurar els millors estàndards europeus en el terreny de la seguretat i de l’excel·lència de les prestacions. La galeria de serveis, els plans d’autoprotecció i les directrius en matèria de seguretat acrediten sobradament aquesta orientació que ha rebut reconeixements explícits.

Caldria, però, també afegir que Túnel del Cadí ha pres clara consciència de la seva dimensió i implicació territorial. La societat i el Govern de Catalunya saben prou bé quina ha estat la incidència del túnel en les comarques limítrofs tant en el terreny del servei, de la mobilitat com en el de la dinamització econòmica. L’acció inversora, les polítiques de manteniment, les millores constants,la relació amb la societat civil ens posen davant d’un compromís clar amb el territori. La Cerdanya i el Berguedà, principalment, saben prou bé que les bonificacions totals que s’estenen a d’altres comarques apunten a un fet de diferenciació entre la gent que viu en aquests territoris i la gent que no hi viu però hi va.

Ara segurament gràcies al túnel no sabríem interpretar els uns sense els altres. Però és indiscutible que els que hi viuen la vida quotidiana, els riscos i les oportunitats del dia a dia, han de tenir l’atenció preferent de tothom fins a garantir les màximes cotes d’igualtat.

Aquest és el paper, la voluntat, el compromís de Túnel del Cadí. Una visió àmplia, extensa, de la responsabilitat social i empresarial fins a fer-ne una implicació activa a la vida de les persones i del  territori.