Intervenció en el Ple del Parlament. Debat de la moció de censura al president de la Generalitat i proposta del diputat Sr. Pasqual Maragall i Mira com a candidat a la presidència, a càrrec del Grup parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2001

 Publicada a: 17.10.01 DSPC-P, 65, pàg 3  18.10.01 DSPC-P, 66, pàg 68  DSPC-P, 66, pàg 74  DSPC-P, 66, pàg 75  DSPC-P, 66, pàg 78   i 19.10.01 DSPC-P, 67, pàg 16