Títol: Municipi i ciutat. Girona com a exemple

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per:  Edicions El Pont de Pedra

Lloc i any: Girona, 1988.