Títol: Per a una història de Girona. Una bibliografia bàsica

Autor: Joaquim Nadal i Farreras (amb il·lustracions de Marc Vicens)

Editat per: CCG Edicions

Lloc i any: 2008

“…he gosat confegir una petita guia d’aproximació bibliogràfica a la Història de Girona. Una bibliografia bàsica, integrada fonamentalment per aportacions recents, dels segles XIX, XX i XXI, i només fent esment de llibres i deixant per a la bibliografia especialitzada i temàtica el buidatge sistemàtica i la citació exhaustiva de la munió d’articles de revista…”

[de la Introducció de l’autor]