Presentació del Programa del PSC a les comarques gironines. Eleccions la Parlament de Catalunya, 2010

Catalunya es troba ara en un  moment crucial de la seva història. La cruïlla decisiva de les eleccions al Parlament de Catalunya marcarà l’orientació dels propers anys i condicionarà l’evolució del catalanisme polític.

Aquesta és la raó que ha portat totes les forces polítiques a marcar els seus propis horitzons i a posar condicions anticipades als futurs pactes de Govern. La reiteració de l’experiència dels governs de progrés, catalanistes i d’esquerres, ha marcat Catalunya amb el signe d’un canvi: l’alternança política i la revisió del catalanisme patrimonialista. Aquesta etapa s’ha superat, i el nou llistó marcat per l’Estatut d’Autonomia de 2006 i totes les seves potencialitats ha permès que diferents forces polítiques radicalitzessin els seus discursos, abandonessin la via dels pactes constitucional i estatutari i proposessin nous camins. Alguns sectors, des de diversos angles, s’hi han llençat captivats per la seducció dels mots sense cap contingut i sense cap full de ruta que marqui l’horitzó d’un recorregut. D’altres s’han enrocat en les resistències històriques jacobines i neocentralistes. Alguns també han practicat una ambigüitat calculada que negaria la contundència de la seducció dels grans mots però que deixaria totes les portes obertes en un intent de calculada equidistància que buscaria treure profit de la mateixa ambigüitat.

En aquest context, el Partit dels Socialistes de Catalunya beu en les fonts d’una llarga tradició catalanista. Del catalanisme popular d’arrels profundes en els diferents moviments socials de la història contemporània de Catalunya. D’un catalanisme federal que busca la fraternitat amb tots els pobles d’Espanya i que fixa la pròpia ambició nacional en el compromís indefugible amb la nostra indiscutible realitat nacional i el seus desplegament a partir de refer el pacte constitucional i l’estatutari.

Però és en la dificultat d’aquest context de confusió, de radicalització verbal, d’abandonament dels camins dels pactes de la transició que adquireix especial rellevància la definició d’un programa concret per a les comarques de Girona. Un programa que aporti perfil i accent propi a la veu dels socialistes gironins. Un programa que doni resposta als reptes concrets del territori i de la societat i de l’economia d’aquesta societat. Un programa que atengui a la prioritat màxima de respondre als reptes de la crisi i a crear ocupació; un programa que atengui les necessitats més peremptòries dels qui més ho necessiten. Però, sobretot, un programa que a partir de les apostes concretes en matèria d’educació, acció social, benestar, infraestructures i activitat econòmica marqui l’ambició de tot un territori per recuperar posicions capdavanteres i per seguir els lideratges que marquin els camins segurs i clars.

Aquest és el nostre propòsit amb aquesta edició que vol atorgar nomenclatura gironina, perfils concrets, a tots els compromisos dels socialistes catalans. Des de la credibilitat, guanyada a pols en set anys de governació difícil i, sovint, contracorrent, però amb resultats tangibles, amb fets incontestables que acrediten que la societat de les terres de Girona està avui més equipada i més dotada de capital social i d’infraestructures per abordar els reptes de la crisi i del futur.

La nació, en definitiva, es construeix sobre bases sòlides quan es concreten les propostes i es percep nítidament que hi ha un projecte engrescador que suscita l’entusiasme de les persones per identificació amb els seus objectius. Des de la més estricta dinàmica quotidiana de la nostra afirmació nacional, pas a pas, fet a fet, servei a servei, amb la vocació del servei públic i del projecte col·lectiu.