Pròleg a Polígons industrials i sectors d’activitat econòmica. Col·lecció “Guia d’integració paisatgística” núm. 1. Barcelona, DPTOP, 2007 

Aquesta guia vol regenerar el paisatge industrial de Catalunya. Un Paisatge malmès per una arquitectura inexistent, un urbanisme precari,uns serveis massa elementals, i una escassa integració de l’arquitectura industrial en el paisatge. Només cal veure determinades implantacions industrials caigudes del cel en paracaigudes, en el sòl no urbanitzable, o moltíssims polígons amb fàbriques i naus de gespa retallada i verdíssima en els espais privats i de misèria ambiental, en els espais comuns, la vialitat, el mobiliari urbà i l’espai públic.

Avui les coses ja no poden seguir per aquest camí. La imatge és un cost, però és també un valor i, en definitiva, un dret. Ha arribat l’hora d’intervenir. De normalitzar. D’ordenar. De senyalitzar. De replantar. De mantenir. És hora ja de refer la imatge dels polígons, de posar condicions als nous, de garantir que polígon no és sinònim de descurança, d’anarquia i de formalitzacions anodines a vegades, gairebé sempre d’un gust inexistent i dubtós. Sense gràcia. De materials massa elementals,de construcció massa improvisada.

Ja sé que pinto un panorama massa decebedor. Que hi ha ja ara molts casos diferents i nous. Que ha començat un moviment regenerador de l’arquitectura i dels materials de les construccions industrials. És veritat. Prenguem-los com a exemple, convertim-los en norma i no permetem que siguin només l’excepció que confirma la regla.

La creació de riquesa, el valor  dels emprenedors, la capacitat de risc és un valor sòlid del nostre país que ara hem de fer compatible amb els nous valors que proposem.

Ara tenim una gran oportunitat de la qual en traurem tots, individualment i col·lectivament, un gran benefici. Si fem cas d’aquesta guia d’aquí a un temps ens mirarem el país, el territori, els polígons amb uns altres ulls. Amb ulls de respecte per al risc i la valentia dels emprenedors i amb ulls d’orgull compartit per la contribució a regenerar la imatge d’un país que necessita recuperar l’excel·lència i l’autoestima.