Diari de Girona

Falten encara alguns dies per Sant Jordi, però avui ja conclou una setmana memorable en relació amb els llibres a la nostra ciutat. Amb una seqüència rigorosa, gairebé implacable, dia sí dia no, s’han anat succeint les presentacions de novetats molt remarcables.

Dilluns va començar amb la presentació del llibre del doctor Enric Mirambell Belloc, Retalls de vida gironina. Els lectors d’aquest diari, i la majoria dels gironins, coneixen bé el doctor Mirambell i la regularitat de la seva col·laboració en aquestes pàgines. El pols passat i present de la ciutat hi desfila amb fidelitat de cronista, amb una memòria prodigiosa en el detall, amb precisió mil·limètrica per les dates. Com ja havia fet tres vegades anteriorment, el doctor Mirambell ens presenta aplegats en un volum els seus articles. En aquest cas, però, hi trobem una tria, una selecció, un cop convençut que l’exhaustivitat esdevenia impossible, tenint en compte la proliferació d’articles i el temps que fa que escriu. Queda, així, un testimoni viu rescatat de les pàgines del diari i presentat a la ciutadania com a mostra de la tasca eficient, duta a terme pel nostre cronista que fa honor al seu honorífic títol.

Dimecres ens va deparar la presentació del nou llibre de Montserrat Jiménez Sureda, Girona, 1793-1795. Guerra Gran i organització política a la Monarquia dels Borbons. L’autora, que comparteix vida, treball intel·lectual i maternitat/paternitat recentment estrenada i feliçment, amb Javier Anton, indaga un cop més en el perfil del segle XVIII. Les petjades dels personatges gironins i dels nostres arxius permeten a l’autora dreçar una visió complexa i acurada d’un període convuls, de contacte i reacció, entre Catalunya i la França revolucionària, fent que Girona esdevingués, alhora, escenari i refugi de sectors perseguits a França. L’Administració i la política, al fil del paper preponderant i hegemònic dels Borbons i del seu sistema, adquireixen per la via de l’exemple local una dimensió més àmplia i permeten una interpretació de conjunt que ens era necessària per aclarir molts aspectes dels anys immediatament anteriors a les Guerres Napoleòniques.

Finalment, avui aquest vespre, es presenta l’edició del Llibre Groc de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702), transcrit i editat per Anna Gironella, i que completa el conjunt de les grans col·leccions cíviques de la ciutat conformades pel Llibre Verd, el Llibre Vermell i, ara, el Llibre Groc. Es tracta, en el seu conjunt, d’una autèntica constitució de la ciutat formada per acumulació, i codificada justament per convertir-la en un Corpus documental i jurídic en el qual es defineix el perfil del nou univers de les autoritats civils, els jurats, i la vida municipal amb la seva relació amb la monarquia, la jerarquia feudal i l’Església.

Podríem, encara, afegir el grau de sòlida maduresa que ha assolit la nostra ciutat amb l’edició del llibre del doctor Joaquim Jubert Gruart sobre Diego Ruiz, Prudenci Bertrana i La locura de Alvarez de Castro, que reedita un text memorable per a la història de la ciutat i que en la seva edició original va produir una convulsió ciutadana i un cataclisme social. Ara, les aigües baixen tranquil•les i estem tots en molt millors condicions per abordar l’estudi i el coneixement d’una època transcendent per a la història de Girona que, a mesura que s’acosta el bicentenari de la Guerra del Francès i dels setges de Girona, ens convida a una revisió en profunditat. El doctor Jubert ha confegit, a partir de la voluntat inicial de fer un estudi introductori, un llibre totalment nou i amb un bagatge de coneixements sobre els autors, especialment Diego Ruiz, i sobre el mateix Àlvarez de Castro, que ens donarà peu a tornar sobre moltes qüestions de l’arrencada de la nostra història contemporània.

Hem viscut, doncs, una setmana de plenitud de llibres. Però si se’m permet l’expressió, podríem ben bé dir que en tots els casos es tracta de llibres de plenitud. Plenitud intel·lectual i maduresa ciutadana del doctor Mirambell i del seu treball, plenitud vital i de recerca en el cas de Montserrat Jiménez Sureda, i plenitud que és completud en el cas del Llibre Groc que tanca un cicle d’edicions indispensables per transitar per la Història de Girona.

Algú pot pensar que estic fent una autèntica exageració, però puc ben assegurar, i ja fa molt temps que m’escarrasso a deixar-ne constància, que hi ha molt poques ciutats en el món que en tan poc temps hagin abordat i explorat la seva peripècia col·lectiva. Ens pertoca ara interpretar, destil·lar i aprendre la lliçó de tota aquesta producció, i la nostra ànima col·lectiva hauria de saber correspondre amb ambició i ànim a la plètora de treballs que ens aporten els fonaments per conèixer la nostra manera de ser en el món.

PUBLICAT A: http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2666_4_195755__Opinio-Plenitud-llibres