Intervenció en el Ple del Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre les qüestions de caràcter prioritari que han ocupat la seva atenció la setmana del 10 al 16 de desembre

Publicada a: DSPC-P, 75, pàg 47