Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el que espera obtenir d’una política d’aliances que perjudica els interessos del nostre país

Publicada a: DSPC-P, 48, pàg 38  DSPC-P, 48, pàg 39