Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre els temes que ocupen la seva agenda política

Publicada a: DSPC-P, 68, pàg 51