Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre la manera com pensa resoldre les contradiccions produïdes pels compromisos que pren a Catalunya i pels que pren amb el Govern de l’Estat

 
Publicada a:  DSPC-P, 48, pàg 41