Intervenció en el Ple del Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat sobre el criteri del Govern pel que fa a les indagacions fetes arran de les pintades contra el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre

Publicada a: DSPC-P, 54, pàg 54  DSPC-P, 54, pàg 55