Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre les actuacions immediates que té previst emprendre el Govern amb relació a la problemàtica econòmica, ambiental, social i política de les terres de l’Ebre

 Publicada a: DSPC-P, 46, pàg 38 DSPC-P, 46, pàg 39