Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre si creu que es pot defensar l’interès de Catalunya per mantenir el Ministre de Foment en el seu càrrec pel fet que Convergència i Unió necessita el suport del Partit Popular 

Publicada a: DSPC-P, 7, pàg 49