Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la pregunta al Consell Executiu a respondre oralment sobre quan té prevista la reparació del tram Tarroja de Segarra – Sant Ramon (Segarra) de la carretera L-324

Publicada a: DSPC-P, 25, pàg 57