Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la pregunta al Consell Executiu a respondre oralment sobre quina és la posició del conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb relació al desdoblament de l’N-340 al pas per les Terres de l’Ebre

Publicada a: DSPC-P, 9, pàg 46 i  DSPC-P, 9, pàg 47