Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la pregunta al Consell Executiu a respondre oralment sobre l’adquisició per l’Incasol d’uns terrenys de la partida de la Gambada, al terme municipal del Pla de Santa Maria (Alt Camp)

Publicada a:  DSPC-P, 12, pàg 50