El Punt Avui

Des del 22 de juny i fins al 3 de novembre de 2019 es pot veure aquest acarament entre l’obra d’Auguste Rodin i la d’Aristide Maillol al Museu Hyacinthe Rigaud de Perpinyà.

La directora del Museu Claire Muchir amb Antoinette Le Normand-Roman i Àlex Susanna, comissaris de l’exposició, han dirigit aquesta proposta expositiva i el corresponent catàleg.
“Rodin/Maillol face à face” concentra la seva mirada en un conjunt d’obres molt significatives dels dos artistes dedicades a dues maneres d’interpretar i interrogar el cos humà, femení i masculí. La majoria d’obres procedeixen del Museu Rodin de Paris i de la Fundació Dina ViernyMusée Maillol. Guixos, bronzes, terracotes, dibuixos, ens acosten a dues obres que tenen una indubtable força expressiva i que denoten una aproximació més impressionista en el cas de Rodin i una anàlisi del cos més volumètrica i figurativa en el cas de Maillol. Amb predomini de figures individuals però també amb el tractament de grups i amb exclusivitat de nus, el moviment, la musculatura, l’expressivitat de les cares, les característiques de les extremitats, permeten aquesta visió cara a cara. D’aquí se’n desprenen els temes comuns i els tractaments específics amb accents diversos en cada cas.

L’exposició, en el cas de Maillol, reclama una exploració en el territori mateix a Banyuls, a Port Vendres, a Banyuls, a Ceret, de les obres monumentals que l’escultor de Banyuls va dedicar a la seva terra natal.

L’exercici plàstic i intel·lectual que ens proposa l’exposició, amb l’acompanyament dels comissaris esdevé molt estimulant i el catàleg completa aquest acompanyament amb textos de Chloé Ariot, Emmanuel Héran, Sophie BiassFabiani, Cyrielle Durox i Nathalie Houzé. Completen el catàleg una cronologia, una bibliografia i extractes dels “Diaris” de Kessler sobre els dos artistes.

Una bella oportunitat per visitar Perpinyà.