Biografia

Sóc doctor en Història per la Universitat de Barcelona. He estat professor de la Universitat de Liverpool (1970-1972), professor d’Història de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona (1972-1983) i director del Col·legi Universitari de Girona entre 1978 i 1979. Sóc catedràtic d’Història Contemporània de la UAB des de 1987, i de la Universitat de Girona des de 1992.

He estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2003 a 2010, conseller de la Presidència el 2006 i portaveu del Govern  de 2003 a 2006. Alcalde de Girona de 1979 a 2002 i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de 1981 a 1995. Diputat al Parlament de Catalunya de la II a la XI Legislatura (1984-2012) i durant aquest període he exercit els càrrecs següents:  president del Grup Parlamentari Socialista (1995-1999),  portaveu del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi (1999-2003) i president del Grup Parlamentari Socialista i cap de l’Oposició (2010-2012).

El desembre de 2012 em vaig reincorporar a la Universitat de Girona, on exerceixo la docència en el grau d’Història i en el màster de Comunicació cultural. Des del mes de novembre de 2013 sóc director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Afiliat al Partit dels Socialistes de Catalunya del 14 de novembre de 1980 al 26 de setembre de 2015. En aquesta formació he estat membre de l’Executiva Nacional (1995-2010),  i  primer secretari (2008-2012)  i president (2012-2014) de la Federació de les comarques gironines. El 1995 vaig ser proclamat, per aquest partit, candidat a la Presidència de la Generalitat.

He publicat, entre d’altres, la meva tesi de llicenciatura, La introducción del catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal en Cataluña en tiempos de Felipe V (1971), La revolución de 1868 en Gerona (1972), la meva tesi doctoral Comercio exterior y subdesarrollo. Las relaciones comerciales hispano-britànicas 1772 – 1914 (1979), Història de Catalunya (direcció amb Ph. Wolf, 1982), Municipi i ciutat. Girona com a exemple (1988), Girona. Mirant el present, pensant el futur (1991), Girona, ciutat viva i de color (1999), La Catedral de Girona (2003), Catalunya, Catalanisme i Socialisme (2003), Emilio Grahit Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense (2003), Vides amb nom (2005), Dietari 2003. Apunts d’un any electoral (2006), Discursos i conferències 2003-2006 (2 vols. 2006), Quadern de viatges (2006), Per a una història de Girona. Una bibliografia bàsica (2008), Escrit a l’aigua. L’escuma dels dies. Escrits des del Govern (2008),  Moments de Girona (2009), El futur comença ara. Converses sobre les comarques de Girona (coautor amb Pia Bosch, 2010), Inscrit a la pedra i a la memòria. Escrits des del Govern 2008-2010 (2010), Noves vides amb nom (2011), Segon llibre de família (2011),  Fent tentines per la vida (2013), Testimoni de càrrec. Vint anys al servei de Catalunya  (2014), i Patrimoni i Guerra. Girona 1936-1940 (coautor amb Gemma Domènech, 2015), Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Publicacions de la Presidència, Sèrie Major, 4, 2016, Joan Subias Galter. Girona Fotògrafs, AMR editors-Ajuntament de Girona, Girona, 2016, La ciudad y el mar. Estudios sobre una relación sólida en un medio líquido. Joaquim Nadal i Farreras (ed.). Girona, ICRPC, 15, 2017, Rafael Masó, arqueòleg. De Joaquim Nadal i Farreras i Rosa Maria Gil i Tort. Girona, Ajuntament de Girona, 2017, Montserrat Duch i Joaquim Nadal Farreras (eds): Els Ateneus a Catalunya: sociabilitat i catalanisme popular. Girona, ICRPC llibres, 2018, Catalunya, mirall trencat. Barcelona, Ed. Pòrtic, 2018, 112 pàgines, República i Guerra Civil a Girona. Estudis i documents. Girona, ICRPC llibres 17, 2018, Històries d’alcalde. (Girona, 1979-2002). Cassà de la Selva, Editorial Gavarres, 2019.