Web de PTOP

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques no para d’innovar per tal de garantir la màxima informació i transparència. Ho ha fet des de fa un cert temps amb les eines de la política informativa incorporant-la a les xarxes socials i dotant-se d’un bloc que dóna molta fluïdesa a la transmissió del gran volum d’informació i notícies que genera el Departament. La informació i la transparència són drets ciutadans que tenim l’obligació de satisfer. I és evident que no n’hi ha prou amb la política informativa adreçada als mitjans i als usuaris. Cal també facilitar les coses. Afavorir l’accés a l’Administració, fer-la més propera i més entenedora. El valor de la proximitat esdevé la pedra de toc de tot un sistema que ha de vetllar per establir ponts entre l’Administració i l’administrat. 

Si la legislació i l’Administració han adquirit cada cop més complexitat i si sovint poden semblar com una autèntica teranyina indestriable, és imprescindible que les noves eines s’orientin a fer més fàcil el recorregut pels seus camins. 

Davant de complexitat, simplificació. I una guia per transitar adequadament i per desfer els nusos, per apartar la teranyina, per cercar la transparència. 

Aquesta pàgina web millora substancialment l’anterior. S’adequa a la creixent dimensió del Departament i facilita els recorreguts per tal de saber en cada moment que es necessiti què s’ha de fer,on s’ha d’anar o com s’hi pot accedir. 

Aquesta nova eina és un servei a la ciutadania. Una eina de proximitat, una línia calenta amb l’Administració. Però convé que tots els usuaris sàpiguen que en darrer terme hi ha un col·lectiu humà disposat a atendre, disposat a respondre, disposat a explicar, disposat a ajudar per tots els camins que calguin. I sabem que no és cap mèrit, és simplement el deure de l’Administració.

Si voleu accedir directament al web cliqueu aquí.