Entrevista al Diari d’Andorra

Joaquim Nadal, com a conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalu ny, és el màxim responsable polític de les infraestructures promogudes, construïdes i posades en marxa pel Govern català. Sens dubte, la infraestructura més important que s’ha inaugurat recentment, com a mínim des de la perspectiva andorrana, és l’aeroport d’Alguaire, un aeroport que el cap de Govern d’Andorra, Jaume Bartumeu, no ha dubtat a l’hora de qualificar-lo com a “l’aeroport de referència d’Andorra”.

–¿Creu que l’Alguaire és efectivament l’aeroport de referència d’Andorra?
–En relació amb aquesta qüestió, he de dir que m’ha preocupat i, en algun cas, fins i tot m’ha dolgut que, des d’algun sector de la societat andorrana, s’hagi volgut tirar aigua al vi, dient que l’aeroport d’Alguaire és una oportunitat a mitges. O dit d’una altra manera, que l’aposta de la Generalitat per l’Alguaire ha condemnat la Seu d’Urgell, que era “la nostra opció de veritat”.

–No està d’acord amb aquests comentaris.
–El que he de respondre a això, a algun argument que he sentit en aquesta línia, és el següent: quan el Govern de la Generalitat es troba amb la necessitat de fer dos aeroports, un a la Seu d’Urgell i l’altre a Lleida –el de Lleida, per raons òbvies, de caràcter territorial, pensant amb el Pirineu però de forma complementària, i el de la Seu perquè hi creiem–, ens trobem també que havíem de prioritzar.

–¿Per què primer Lleida?
–Vam prioritzar primer Lleida, entre altres coses, perquè durant bastant temps la visió d’Andorra, tant de la societat andorrana com del Govern, era de no creure en la Seu d’Urgell. Per tant, nosaltres que sí que hi crèiem, decidim fer primer Lleida perquè toca territorialment i, a la vegada, iniciem el procés de la Seu d’Urgell, sabent que de moment no comptem amb Andorra.
–¿Andorra havia deixat clar que no s’hi podia comptar?
–La realitat és que, tot i que hi havia un preconveni mig acordat entre Andorra, el ministre de Foment espanyol Álvarez Cascos i la Generalitat, mai no es va donar per bo ni va acabar de prosperar. És més, en el seu moment, el Govern andorrà va voler provar la possibilitat d’un aeroport d’alta cota, per sobre dels 2.000 metres, i va encarregar l’estudi cor-
responent.

–Fins al moment, ¿quines han estat les accions de la Generalitat en relació amb l’aeroport de la Seu?
–Mentrestant, el Govern de la Generalitat compra els terrenys de l’aeroport de la Seu d’Urgell i n’impulsa el Pla director. El Pla director defineix un horitzó de creixement per a l’aeroport de la Seu d’Urgell perquè aquest sigui un aeroport amb una pista amb capacitat suficient per rebre avions de tamany mitjà.

–Aquest és el futur. ¿I en l’actualitat?
–De moment, i per no tenir aquestes instal.lacions abandonades –mentre no ens decidim a fer la inversió grossa, que són molts diners–, actualitzem i rehabilitem la instal.lació antiga, reforcem la pista, millorem la zona d’aparcament d’avions, agafem els edificis i posem en marxa l’antic aeroport de la Seu d’Urgell com a aeròdrom. És amb aquest objectiu que, actualment, s’ha començat la primera fase d’obres a l’aeroport de la Seu d’Urgell.

–¿Quines són les perspectives, quan l’aeroport de la Seu es posi en marxa?
–Ara per ara, li diem a tot el Pirineu i també a Andorra: hem comprat, hem rehabilitat i volem començar a operar i a explotar l’aeroport de la Seu d’Urgell directament des de l’empresa pública Aeroports de Catalunya. I si a la vista de l’experiència de la posada en servei de l’aeroport com a aeròdrom hi ha una demanda creixent i els fets fan més evident l’interès d’Andorra per aquest aeroport, podrem posar-nos d’acord per fer alguna cosa conjuntament.