Intervenció a la Diputació Permanent. Sol·licitud de debat general sobre l’orientació política del Consell Executiu

Publicada a:  DSPC-D, 2, pàg 3  i  DSPC-D, 2, pàg 4