El Periódico. Suplement “BCN Rail”

Avui es parla més que mai del ferrocarril. En un dossier recent d’una revista francesa s’afirma que mai se n’havia parlat tant i s’hi havia invertit tan poc. Aquest diagnòstic seria inexacte per al nostre cas, ja que en els darrers exercicis pressupostaris l’esforç inversor en matèria ferroviària ha estat molt rellevant.

Però hi ha dues certeses al costat d’aquesta afirmació contundent. És veritat que mai no s’havia invertit tant com ara en infraestructures del transport a Catalunya. Però també és veritat que durant dècades s’hi havia invertit poquíssim i s’havien acumulat dèficits crònics. I també és veritat que el sistema de l’alta velocitat ha acaparat l’atenció principal.

Ara, en canvi, ens trobem en una situació totalment nova. Tenim un horitzó clar per a l’alta velocitat, ja no queda ni un sol tram pendent de licitar del traçat fins a la frontera francesa, les corresponents partides ja hi han estat assignades.

Això vol dir que no hi ha cap impediment, de cap mena, per concentrar-nos molt a fons en la xarxa convencional. Millorant les infraestructures de les vies, l’alimentació elèctrica, les catenàries, els enclavaments, la senyalització, les estacions, l’atenció a l’usuari, la informació. És el moment d’invertir i gestionar amb eficàcia. De posar nous trens, d’incrementar-ne la capacitat i les freqüències. És el moment de millores a la xarxa, de millors connexions i correspondències.

Però és també el moment de noves vies. Desdoblament dels traçats que tenen una sola via, construcció de noves línies, en punts molt evidents, on la inversió ha de repercutir en una millora molt sensible de les prestacions del servei.

Tot està comptat i tot té un nom. No són elucubracions. Parlem del tren de Lleida a Manresa I Barcelona; parlem de la línia de Barcelona a Vic, Ripoll i Puigcerdà; parlem de la línia del Maresme, parlem de la línia de Cornellà a Castelldefels, i parlem de la línia orbital ferroviària.

I parlem també, amb un interès molt especial, del transport de mercaderies. Del necessari desdoblament del corredor del mediterrani amb aquesta finalitat, i de la sortida de les mercaderies dels ports de Tarragona i Barcelona cap a França en noves línies singulars per ajudar a incrementar el transport per tren i evitar el col·lapse del transport per carretera.

El Govern de la Generalitat està preparat per contribuir a aquest procés, per assumir noves competències, per atorgar a l’atenció a l’usuari la màxima prioritat, per executar i desenvolupar nous projectes com l’Eix transversal ferroviari.

Tot per arribar d’aquí a no gaire a un moment en què les inversions que ara es fan, després d’anys de continuïtat, es notin molt i d’una manera definitiva.