Presentació del programa del PSC a les comarques gironines. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006

Des de la recuperació de la democràcia l’any 1977, el PSC de les comarques gironines ha presentat i proposat programes de govern, contractes amb la ciutadania que denoten un grau de coneixement i de maduració sense precedents. Són programes fruit del treball i la reflexió compartits per equips d’homes i dones que han fet del servei públic la seva vida, la seva vocació, el seu compromís de servei. L’Alternativa socialista per a les comarques gironines elaborada l’any 1979 sota l’impuls i la iniciativa de l’enyorat Ernest Lluch va marcar un estil i una voluntat ferma, tenaç. Des d’aleshores, elecció rere elecció, els socialistes gironins hem comparegut a les eleccions amb programes sòlids i densos, atapeïts de propostes de canvi  i de modernització de les nostres comarques. Ho hem fet des de sòlides posicions catalanistes, amb un compromís inexcusable amb la nació i la llengua,el territori i les persones. De forma indestriable hem fet aportacions al reforçament de la nostra capacitat d’autogovern, a la fortalesa de les nostres institucions de govern local i d’autogovern nacional, al compromís amb la llengua i la cultura catalanes, a l’equilibri territorial, a la qualitat de vida, a la qualitat i excel·lència dels serveis públics, als valors patrimonials i culturals, naturals, de la nostra geografia i del nostre paisatge, a la convivència, la solidaritat i la cohesió social.

Hem defensat sempre valors de l’esquerra, hem donat perfil propi, identitat gironina, a aquests valors i hem posat un accent especial a totes aquelles qüestions que es juguen poble a poble i ciutat a ciutat. Hem fet del nostre catalanisme un compromís des de baix, amb les persones, amb l’herència de les generacions, amb el pòsit d’una cultura mil·lenària i les aportacions més recents.

Ara, un cop més, insistim en la nostra aposta reflexiva i analítica. Com sempre, posem a disposició dels ciutadans i les ciutadanes de les terres de Girona un  equip i un programa. Un equip competent, compromès, implicat, preparat. Homes i dones d’una trajectòria personal, política i professional de gran solidesa. Un equip per a  executar un  programa, per assumir un cop més responsabilitats de govern, per continuar la modernització i la transformació de la nostra economia, per insistir en les propostes estratègiques i innovadores, que ens han de fer mantenir un lideratge indiscutible. Ho fem des de l’orgull i l’autoestima, des de la satisfacció de pertànyer a una comunitat que és capaç de potenciar els seus valors i els  seus recursos. Una societat que està disposada a aplicar tot el coratge, a aprofitar totes les oportunitats que se’ns obren.

El programa desgrana plantejaments generals i compromisos concrets. Proposa mesures quantificables. Ho fa des d’un compromís amb els valors de l’estat del benestar i amb els valors de les socialdemocràcies avançades. Igualtat, justícia, cohesió social, llibertat individual i col·lectiva. Respostes als reptes concrets, propostes que neixen del ple exercici de la llibertat que compartim, amb el propòsit de crear riquesa, de generar ocupació, d’impulsar la cohesió social, de compartir i fer compartir equitativament la riquesa creada. Per atacar d’arrel els problemes, per tenir el coratge de prendre decisions, per tenir la capacitat de governar i correspondre a les expectatives de la ciutadania. Un programa socialment avançat, territorialment equilibrat, profundament federalista, estretament lligat a les tradicions del catalanisme popular. El catalanisme que es teixeix cada dia explorant les noves potencialitats que ens ofereix l’Estatut de 2006.

És un programa que no conté receptes, xecs en blanc, duros a quatre pessetes. Ben al contrari, teniu a les mans un rosari de propostes que costen diners i esforços,  però que tenen la força transformadora de les grans decisions que marquen el futur d’un país, d’un territori, d’una nació, de les terres de Girona a la Catalunya del segle XXI.

Un equip i un programa per Catalunya, un equip i un programa per Girona. Et convidem a participar-hi i et convidem a fer-te’l  teu i a compartir-lo amb milers de catalans i catalanes que creuen en el futur en llibertat que hem dibuixat amb les propostes que fem ara.