Títol: Vides amb nom

Autor: Joaquim Nadal i Farreras amb pròleg de Josep Bargalló

Editat per: CCG Edicions, Llibres dels Quatre Cantons

Lloc i data: Girona, 2005

“Assaigs històrics, retrats literaris… escrits i donats a conèixer entre 1970 i aquest 2005, i que ens apropen protagonistes de la vida cívica, cultural i política de la segona meitat del segle XX. De tot el país. De la seva Girona, significativament.”

[del pròleg de Josep Bargalló]